All-terrain kranen

130 tonnás GROVE GMK 5130
130 tonnás GROVE GMK 5130

Lange des Auslegerarmes: 60 méter

Hilfsausleger: 18 méter

Maximale Hubhöhe: 78 méter

Parameter herunterladen
120 tonnás TADANO FAUN ATF 110G5
120 tonnás TADANO FAUN ATF 110G5

Lange des Auslegerarmes: 52 méter

Hilfsausleger: 16 méter

Maximale Hubhöhe: 68 méter

Parameter herunterladen
100 tonnás DEMAG AC-100
100 tonnás DEMAG AC-100

Lange des Auslegerarmes: 50 méter

Hilfsausleger: 17 méter

Maximale Hubhöhe: 67 méter

Parameter herunterladen
80 tonnás FAUN ATF 80-4 (2)
80 tonnás FAUN ATF 80-4 (2)

Lange des Auslegerarmes: 48 méter

Hilfsausleger: 16 méter

Maximale Hubhöhe: 64 méter

Parameter herunterladen
80 tonnás FAUN ATF 80-4
80 tonnás FAUN ATF 80-4

Lange des Auslegerarmes: 48 méter

Hilfsausleger: 16 méter

Maximale Hubhöhe: 64 méter

Parameter herunterladen
80 tonnás GROVE GMK 4075
80 tonnás GROVE GMK 4075

Lange des Auslegerarmes: 43 méter

Hilfsausleger: 27 méter

Maximale Hubhöhe: 70 méter

Parameter herunterladen
70 tonnás FAUN ATF 65G-4
70 tonnás FAUN ATF 65G-4

Lange des Auslegerarmes: 44 méter

Hilfsausleger: 16 méter

Maximale Hubhöhe: 60 méter

Parameter herunterladen
60 tonnás FAUN RTF 60-4
60 tonnás FAUN RTF 60-4

Lange des Auslegerarmes: 39 méter

Hilfsausleger: 16 méter

Maximale Hubhöhe: 55 méter

Parameter herunterladen
50 tonnás PPM ATT 590
50 tonnás PPM ATT 590

Lange des Auslegerarmes: 40 méter

Hilfsausleger: 16 méter

Maximale Hubhöhe: 56 méter

Parameter herunterladen

LKW-Aufbaukrane

35 tonnás FAUN HK 35
35 tonnás FAUN HK 35

Lange des Auslegerarmes: 25 méter

Hilfsausleger: 8 méter

Maximale Hubhöhe: 33 méter

Parameter herunterladen
20 tonnás TATRA AD 20
20 tonnás TATRA AD 20

Lange des Auslegerarmes: 22 méter

Hilfsausleger: 6 méter

Maximale Hubhöhe: 28 méter

Parameter herunterladen