130 tonnás GROVE GMK 5130
130 tonnás GROVE GMK 5130

Lange des Auslegerarmes: 60 Meter

Hilfsausleger: 18 Meter

Maximale Hubhöhe: 78 Meter

Parameter herunterladen
120 tonnás TADANO FAUN ATF 110G5
120 tonnás TADANO FAUN ATF 110G5

Lange des Auslegerarmes: 52 Meter

Hilfsausleger: 16 Meter

Maximale Hubhöhe: 68 Meter

Parameter herunterladen
100 tonnás DEMAG AC-100
100 tonnás DEMAG AC-100

Lange des Auslegerarmes: 50 Meter

Hilfsausleger: 17 Meter

Maximale Hubhöhe: 67 Meter

Parameter herunterladen
80 tonnás FAUN ATF 80-4
80 tonnás FAUN ATF 80-4

Lange des Auslegerarmes: 48 Meter

Hilfsausleger: 16 Meter

Maximale Hubhöhe: 64 Meter

Parameter herunterladen
70 tonnás FAUN ATF 65G-4
70 tonnás FAUN ATF 65G-4

Lange des Auslegerarmes: 44 Meter

Hilfsausleger: 16 Meter

Maximale Hubhöhe: 60 Meter

Parameter herunterladen
60 tonnás FAUN RTF 60-4
60 tonnás FAUN RTF 60-4

Lange des Auslegerarmes: 39 Meter

Hilfsausleger: 16 Meter

Maximale Hubhöhe: 55 Meter

Parameter herunterladen
50 tonnás PPM ATT 590
50 tonnás PPM ATT 590

Lange des Auslegerarmes: 40 Meter

Hilfsausleger: 16 Meter

Maximale Hubhöhe: 56 Meter

Parameter herunterladen
40 tonnás GOTTWALD AMK 60
40 tonnás GOTTWALD AMK 60

Lange des Auslegerarmes: 41 Meter

Hilfsausleger: –

Maximale Hubhöhe: 41 Meter

Parameter herunterladen
35 tonnás FAUN HK 35
35 tonnás FAUN HK 35

Lange des Auslegerarmes: 25 Meter

Hilfsausleger: 8 Meter

Maximale Hubhöhe: 33 Meter

Parameter herunterladen
20 tonnás TATRA AD 20
20 tonnás TATRA AD 20

Lange des Auslegerarmes: 22 Meter

Hilfsausleger: 6 Meter

Maximale Hubhöhe: 28 Meter

Parameter herunterladen